Stichting Jeugdkamp de Zwervers verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Jeugdkamp de Zwervers.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleidt kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Stichting Jeugdkamp de Zwervers persoonsgegevens?
Stichting Jeugdkamp de Zwervers verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben. Dit zijn de gegevens van de kinderen en ouders / verzorgen van ons jeugdkamp en de naam en adresgegevens van onze sponsoren.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Eén vrijwilliger verwerkt de aanmeldingen voor ons jeugdkamp en dus de persoonsgegevens van de kinderen en ouders / verzorgers die via onze website binnenkomen. Daarnaast is er één vrijwilliger die de gegevens verwerkt van onze sponsoren.

Waarvoor verwerkt Stichting Jeugdkamp de Zwervers persoonsgegevens?
Als een kind deelneemt aan ons zomerkamp wordt er bij de inschrijving een aantal gegevens gevraagd als naam, geboortedatum, in welke groep uw kind zit en of wij rekening moeten houden met medicatie of andere belangrijke zaken met betrekking tot uw kind. Daarnaast vragen wij de contactgegevens als adres, telefoonnummer en e-mailadres van de ouders. Ook vragen wij naar de naam van de verzekeraar, het polisnummer en het BSN-nummer.

  • De naam, geboortedatum en in welke groep een kind zit gebruiken wij voor het maken van de groepsindeling van zomerkamp.
  • De medische gegevens of aanvullende informatie gebruiken wij voor het zorgen van een goede begeleiding van uw kind op kamp zelf. Deze informatie is alleen bekend bij de persoon die de aanmeldingen verwerkt en de betreffende groepsleiding van de groep van uw kind.
  • De contactgegevens als adres, telefoonnummer van de ouders zijn onze contactgegevens als iets tijdens kamp. Het e-mailadres gebruiken wij voor het  informeren van de ouders/verzorgen voor en na ons zomerkamp.
  • De naam van de zorgverzekering, het polisnummer en het BSN-nummer vragen wij op voor het geval er een medische noodzaak is met uw kind tijdens zomerkamp en wij naar een huisarts of ziekenhuis moeten.
  • Namenlijst deelnemers (alleen voor- en achternaam) wordt voorafgaand aan zomerkamp doorgegeven aan de locatie waar wij verblijven. Dit in verband met de brandwetgeving. De locatie dient te weten wie er aanwezig zijn in het pand tijdens het verblijf. Na het verblijf worden deze gegevens door de beheerder vernietigd.

Hoe gaat Stichting Jeugdkamp de Zwervers met mijn persoonsgegevens om?
De persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik. Na zomerkamp worden alle ontvangen gegevens vernietigd. Behalve het e-mailadres en de adresgegevens van de ouders. Dit om na kamp nog informatie te kunnen versturen als de mogelijkheid tot inschrijving er weer is en het versturen van de jaarlijkse kerskaart voor de kinderen.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Eén persoon (die de inschrijvingen verwerkt) kan bij de persoonsgegevens voorafgaand aan kamp. Tijdens zomerkamp zelf heeft de groepsleiding van uw kind toegang tot de gegevens van uw kind. Deze gegevens worden alleen gebruikt als er iets met uw kind is en zij u moeten contacten of naar een ziekenhuis of huisarts moeten gaan.

De naam en groepsindeling is voor alle leiding beschikbaar voor het indelen van de kinderen in groepen bij spelletjes.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?
Gegevens gerelateerd aan de inschrijving van uw kind worden na ons zomerkamp verwijderd. Zoals eerder beschreven blijven alleen het e-mailadres en de adresgegeven van de ouders beschikbaar tot zomerkamp het jaar erna. Dit om na kamp nog informatie te kunnen versturen als een ‘tekenmail’ of bij ‘gevonden voorwerpen’. Ook krijgt u bericht per e-mail als de mogelijkheid tot inschrijving van het nieuwe zomerkamp er weer is. Uw adres gebruiken wij alleen voor het versturen van de jaarlijkse kerskaart voor de kinderen.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Stichting Jeugdkamp de Zwervers gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Jeugdkamp de Zwervers kun je terecht bij het bestuur van de stichting.  Je kunt hiervoor contact opnemen via jeugdkampdezwervers@gmail.com.

Wijzigingen privacy statement
Stichting Jeugdkamp de Zwervers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Je kunt dit privacy statement zelf opslaan of raadplegen via www.jeugdkampdezwervers.nl.